portfolio > 2013

wrapped figure (detail of unwrap)
wrapped figure (detail of unwrap)
acrylic on canvas
12" x 12"
2013